Kreativ Bubec

Kreativ Bubec je součástí uměleckých aktivit Studia Bubec, které díky němu podporuje mimoškolní vzdělávání. Je místem pro diskuze o umění a především prostorem pro samotnou uměleckou tvorbu, kterou zpřístupňujeme všem bez rozdílu věku a dosavadní zkušenosti s oborem. V Kreativ cíleně pracujeme s výtvarnou interpretací uměleckých děl a nabízíme prostor pro netradiční experimenty v rámci pořádaných workshopů a pravidelných kurzů pro veřejnost. 
Kreativ se vydává i mimo své domovské prostory – můžete se s ním setkat například v rámci doprovodného programu Festivalu m3 / Umění v prostoru. Kreativ také tvoří „přenosné workshopy“ ve formě prodejních Kreativ boxů – ty obsahují nápady a potřebné materiály pro výtvarné experimenty ve vašem domácím prostředí. Tvořit s námi tedy můžete, i když nemáte možnost nás zrovna navštívit.

Kurzy děti

Studio dlouhodobě podporuje mimoškolní vzdělávací programy pro děti formou pravidelných výtvarných kurzů. Výtvarné kurzy vedou zkušené lektorky s rozmanitým zaměřením.
Pracujeme s mnoha výtvarnými médii tradičně i netradičně. Je běžné se v Kreativ nabídce setkat jak s akademickou kresbou, malbou, grafikou, prostorovou tvorbou, tak s novými médii a materiálovými experimenty. Nabídka se soustřeďuje na výtvarnou interpretaci významných uměleckých děl a současnou experimentální tvorbu. V navazujících kurzech tak děti rozvíjejí schopnost vlastního vnímání současného umění i sebe samých skrze možnost sebevyjadřování.

Kurzy dospělí

Naše programy přinášejí nabídku skupinám, které mají zájem navštívit Studio Bubec, seznámit se s historií Studia a s aktuálním výstavním programem. Součástí programu je vždy i vlastní umělecká aktivita se zaměřením na hry s materiálem či se zvukem a hmatem. Vše probíhá v Kreativ ateliéru, nebo v přilehlé zahradě Bubec. Programy jsou vždy určeny pro vybrané věkové kategorie a trvají minimálně 60 minut.

Příměstské tábory

Kreativ Bubec příměstské tábory navazují na dlouholetou tradici. S dětmi se vydáváme tvořit, poznávat, cestovat a hrát si i v letním období. Nabídka jednotlivých turnusů se odlišuje výtvarným konceptem jednotlivých lektorek, aby s námi děti mohly růst a prožívat každé léto nové tvůrčí obzory své kreativity. Tábory probíhají v našem studiu, ale vydáváme se tvořit i do přilehlé přírody nebo navštěvujeme pražské galerie. Děti tak prožívají společné sdílení uměleckých zážitků.

Lektorské programy

Kreativ Bubec dlouhodobě podporuje edukaci dětí v oblasti umění. Naše lektorské programy nabízí školním či zájmovým skupinám tvořit v autentickém sochařském studiu, doslova po boku sochařů a multimediálních autorů, kteří u nás vystavují i tvoří. Děti se seznámí s celým tvůrčím prostorem a samy se tvůrci stanou.
V rámci vybraného programu se děti seznámí s rozsáhlým depozitářem sochařských děl Čestmíra Sušky a stálou expozicí soch na Zahradě Bubec. Zrakem, hmatem a rozmanitou uměleckou tvorbou budou vstřebávat vlastní dojmy, které mohou sdílet s ostatními.
Děti od nás vždy odcházejí s otevřenou myslí, která je plná nových obrazů a kterou umění podněcuje k rozvíjení naší osobnosti. Programy pro vás sestavily zkušené lektorky Kristýna a Šárka, které své speciální vidění světa rády sdílejí s ostatními.

Rezervace programu: 14 dní před vaší návštěvou.
Délka programu: 120 minut (lze upravit podle vašich potřeb)
Cena: 1 žák ZŠ 100 Kč / 1 žák SŠ 100 Kč

Lektorské programy probíhají ke smluvenému datu, dle rezervace předem na kristyna.studiobubec@gmail.com

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Kreativ box

Kreativ myslí na děti, které se za námi nemohou osobně vydat a mají tvořivého ducha. 
Pro ně navrhujeme a vytváříme Kreativ Boxy s obsahem méně tradičních výtvarných technik pro domácí tvoření.
Naleznete v nich inspiraci pro experiment, který je zábavný, a jeho výsledkem je vlastní umělecké dílo.

Box vždy obsahuje návod a materiál k výtvarné tvorbě pro děti i hravé rodiče.

Workshopy pro školy a firmy

Pro velké školní skupiny nebo pro firmy, navrhujeme individuální kreativní workshopy. Pro školy lze sjednat i klauzury nebo praxe. Máme profesionální vybavené zázemí, kde mohou kreativci využít našeho personálu a naučit se s dřevem, kovem, textilem a jinými materiály. Nebo Vám ušijeme workshop na míru. Více informací nám neváhejte zaslat na kristyna.studiobubec@gmail.com
nebo nám napište do formuláře níže (přihláška).

Lektorky

Naše zkušené lektorky nabízejí tvorbu pomocí rozmanitých výtvarných technik. Od klasické kresby, malby, nebo grafiky, se skrze fotografii a video setkáte i s pojmy happening nebo site-specific umění. Program je vždy vytvářen na míru skupině, která se na kurzu propojuje.

Arjana Shameti
Šárka Blažková
Kristýna Adámková

Přihláška

Přihlášku posílejte na email kristyna.studiobubec@gmail.com
uveďte své jméno, telefonní číslo a email.