Díky smyslům poznám smysl

Nejen pohled na umění, ale i možnost přímého dotyku je nosné téma tohoto programu. Program se zaměřuje na hmatové a zvukové vnímání uměleckého díla skrze naše emocionální čtení světa. Naše vlastní interpretace pocitů bude mít prostor při úvaze nad smyslem umělecké tvorby. Budeme prozkoumávat působení materiálů, objemů v detailu i v celku. Sdílení zážitků z nalézání nových pohledů na sochařská díla bude podpořeno i samotnou prosto-rovou tvorbou. Výběr výtvarného materiálu: hlína, papír, dřevo. Poznání a naše emoce vtiskneme do výtvarného materiálu, který nás přenese do nekonečně rozmanitého světa umění.

Osnova

1. Komentovaná prohlídka Studia Bubec a přilehlé zahrady
2. Asociační hra v depozitu soch
3. Hmatová prostorová tvorba s výtvarným materiálem
4. Zvuková tvůrčí dílna

O lektorce Kristýně

Studium výtvarných umění a řemesel procházím od útleho dětství. Jsem absolventka Fakulty užitého umění a designu , ateliér Přírodní materiály. S dětmi se ráda podílím na tvorbě taktilních knih pro nevidomé a slabozraké. Doplňkově se věnuji expresivním technikám arteterapie a má vlastní volná tvorba vychází z tradičně akademických i experimentálních technik kresby.
Program pro vás připravila lektorka Kristýna

Fotografie z lektorského programu Díky smyslům poznám smysl

Další kurzy