Kyanotypie

Kapacita:

cca 12 osob

Věk 7–14 let

Společně oživíme/znovuobjevíme jednu z nejstarších fotografických technik: kyanotypii (známá také pod názvem modrotisk). Tento fotografický proces umožňuje tvořit v neobvyklých sférách, za hranicemi fotografie, dává prostor experimentu, hravosti a spontánnosti. Na rozdíl od ostatních fotografických technik nepotřebujeme temnou komoru a je výrazně jednodušší a hlavně zábavnější. Pomocí kyanotypie můžeme „tisknout“ nejen na papír, ale i na textil, dřevo atd. Během programu si tedy projdeme celým kyanotypickým procesem – od návrhů až po dokončovací práce, kdy využijeme i jiných výtvarných technik pro oživení výsledného produktu.

Osnova

1. Co je to kyanotypie? (představení programu)
2. Hledání inspirace, tvorba návrhů a příprava materiálů
3. Jak na kyanotypii (uvedení do fotografické techniky kyanotypie)
4. Dokončovací práce

O lektorce Šárce

Studium výtvarných umění a řemesel procházím od útleho dětství. Jsem absolventka Fakulty užitého umění a designu , ateliér Přírodní materiály. S dětmi se ráda podílím na tvorbě taktilních knih pro nevidomé a slabozraké. Doplňkově se věnuji expresivním technikám arteterapie a má vlastní volná tvorba vychází z tradičně akademických i experimentálních technik kresby.
Program pro vás připravila lektorka Šárka

Další kurzy