Řezbářský kroužek s Helenou

Děti od 10. do 15. let

Vytvořit příspěvek

Dřevo, dláto, pila, šikovný ruce a hlava plná nápadů, bude v tomto umělecko-řemeslném kroužku hlavním motem. Děti se naučí jak přistupovat k prostorové tvorbě od vlastního navrhování až po realizaci objektů. Rozmanité způsoby zpracování dřeva a setkávání s přírodním materiálem bude podporovat manuální dovednost, haptický prožitek a umělecké cítění. Kurz přinese mnoho námětů k tvorbě, která bude inspirovaná lidovou tvořivostí i současnou uměleckou tvorbou. Prozkoumají limity a možnosti materiálu, který je od počátků naší civilizace podstatnou součástí kultury a uměleckých projevů.