Rezidence

Studio Bubec poskytuje prostor pro uměleckou vizuální tvorbu s možností konzultace s odborníky a prezentace děl, jež v rámci rezidenčních pobytů vznikají. 
Studio má rozlohu 1200 m2 a leží na pozemku o velikosti 3000 m2. Pro rezidenty je vybaveno šatnou, kuchyní, sociálním zařízením a Wi-Fi připojením a je pro ně otevřeno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Může zde pracovat současně až osm umělců na 2-12 týdenních rezidenčních pobytech. Každý rezident má vyhrazen potřebný pracovní prostor cca 75 m2 v otevřeném prostoru studia, zároveň je možné využívat i venkovní zpevněnou plochu na pozemku studia.
Studio je vybaveno základním nářadím a výrobním zařízením pro práci s kovem, dřevem, kamenem i ostatními materiály, včetně zdvihacích zařízení až do váhy 3t, které mohou rezidenti využívat. Základní ruční nářadí je dostupné zdarma, elektrické nářadí a speciální zařízení je možné ve studiu pronajmout. Materiál si rezident zajistí na vlastní náklady. Umělci mohou využívat možnost jednorázové konzultace s etablovanými českými umělci, kteří ve studiu pracují (Čestmír Suška, Martin Pertl) nebo s technickými pracovníky studia. Rezident může požádat o zprostředkování konzultace své práce ve studiu vybraným kurátorem.

Podmínky a výstupy

O výběru umělců k rezidenčním pobytům rozhoduje Umělecká rada studia. 
Umělecká rada studia rozhoduje o přidělení omezeného počtu plných nebo částečných stipendií k uhrazení poplatku za pobyt.
Je možné jej  financovat i prostřednictvím dalších grantů – například Mezinárodního visegrádského fondu, nebo ve spolupráci se zastupitelstvími a kulturními středisky jednotlivých zemí.

Rezidenti

Rezidenti mohou mezi sebou sdílet zkušenosti a na konci pobytu představit vytvořená díla na výstavě Pick‘n‘Mix v prostorách Studia Bubec, která je doplněna workshopy a hudebními a divadelními vystoupeními. Během rezidence očekáváme spolupráci rezidenta na minimálně jedné veřejné nebo vzdělávací akci formou veřejné prezentace jeho tvorby, veřejné diskuse nebo workshopu. 
Vedle individuální rezidence je možné uskutečnit skupinový pracovní pobyt například ve spolupráci s uměleckými školami.

Open call

Každoročně počínaje dnem 10.8. můžete zasílat žádosti pro rezidenci pro nadcházející rok. Deadline je do 30.9., 14:00. Na pozdě zaslané žádosti se nebere zřetel. Výběrové řízení proběhne do 30 dnů od ukončení zasílání žádostí. Zadavatel má právo dobu výběrového řízení prodloužit.

Přihlášky

Přihláška musí obsahovat CV (životopis), portfolio a krátký popis záměru, který chce rezident ve studiu realizovat. Dále nejvýše 10 ukázek dosavadní tvorby a seznam zaslaných fotografií. Všechny materiály posílejte prosím emailem na adresu info@bubec.cz, který se zároveň můžete obrátit pro další informace. Předmět emailu musí být vyplněn takto: REZIDECE-ROK-PRIJMENI.