VÝSTAVA

Metamorfóza starého hřbitova, Divoká Šárka a Džbán/výjimečná krajina

07/3 – 01/4
2024


pohledem studentů krajinářské architektury

výstava studentský prací

14. 3. od 18.00

přednáška Ing. Arch. Filipa Ditricha (Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy) na téma „Hřbitovy a funerální architektura (nejenom) v Čechách nedávné minulosti, současnosti a blízké budoucnosti“

21. 3. od 18.00

přednáška PhDr. Petra Palackého, člena Rady
MČ Praha 6 na téma „Jak dál se zelení ve městě?“

v den přednášek otevřeno od od 17:00

ateliér Trevisan/Sklenář, FA ČVUT v Praze ve spolupráci s MČ Praha 6 a s Hřbitovy a pohřební služby Praha