Úvodní stránka » baby BUBEC » Výtvarné kurzy

Výtvarné ateliéry povedou zkušení lektoři a umělci, kteří se konkrétními technikami zabývají a nabídnou tak účastníkům různorodé pohledy a inspiraci.

V rámci ateliéru se bude dlouhodobě pracovat na větších projektech (např. každý měsíc jiná technika), ale je možné po předchozí domluvě navštěvovat jednotlivé lekce.

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 5.

Pro více informací a přihlášení do kurzů kontaktujte Moniku Urbáškovou: monika@bubec.cz.

 

Dobrá dostupnost MHD ze sídlišť  Stodůlky, Velká Ohrada, Luka, Lužiny, Nové Butovice a z dalších sídlišť po trase metra B: stanice Luka - bus: 230, 249, 256, 301, 352. Ze sídliště Barrandov jede bus 230, ze Smíchovského nádraží vlak S6 směr Nučice. Další informace na stránce kudy k nám.

         

Všeobecné podmínky pro výtvarné kurzy

Uhrazením platby vzniká právo klienta navštěvovat lekce výtvarného kurzu specifikované v přihlášce, či účastnit se workshopů pod vedením lektora - vedoucího kurzu dle náplně kurzu uvedené na www.bubec.cz, na které je daný klient přihlášený. Platbu za kurz je třeba uhradit na číslo účtu 131393369/0800 nejpozději do 7 dnů od zahájení kurzů. Neopomeňte uvést variabilní symbol 201609, do poznámky uveďte VK (jako výtvarné kurzy) a Vaše jméno či jméno dítěte/dětí.

V rámci svého kurzu vzniká přihlášenému klientovi se zaplaceným kurzovným právo nahradit předem omluvené lekce v jiném termínu, po předchozí domluvě s lektorem. Omluvy prosíme na email: monika@bubec.cz nebo svému lektorovi nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu a klient si může sjednat náhradu lekce s jinou skupinou podobné úrovně. Omluvené lekce je nutné si nahradit v rámci daného pololetí a z kapacitních důvodů je nelze převádět do následujícího semestru.

V ateliéru je třeba dbát bezpečnostních pravidel a pokynů lektora, chování je třeba uzpůsobit tak, aby nedošlo k žádnému zranění. V ateliéru jsou klienti na vlastní nebezpečí a veškeré činnosti probíhají na vlastní zodpovědnost. Každý nezletilý účastník je povinen dodržovat všechny pokyny lektorů. Opakované nedodržení pokynů lektora může vést k vyloučení z kurzu bez náhrady.

V případě jakýchkoli připomínek se lze obrátit na vedení našeho ateliéru, pokusíme se vyjít vstříc, aby studium u nás bylo příjemné, inspirativní a tvůrčí!

Čestmír Suška, předseda Správní rady o.p.s. Bubec

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz