Úvodní stránka » baby BUBEC » příměstské tábory

baby BUBEC / příměstské tábory - prázdniny 2018

Informace a přihlášky:

monika@bubec.cz
Monika Urbášková
+420 799795134
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE.

Kontakt na lektory:

Karolína Hejlová: karolina.hejl@gmail.com
Monika Urbášková: monika@bubec.cz

   

  

Táborový řád

 Náplní Příměstského tábora je nejen zajištění pohlídání dětí v pracovní době rodičů, ale také zajistit dětem příjemné trávení prázdnin s prima partou a bohatou programovou nabídkou, a to především v oblasti výtvarné výchovy, vzdělávání a kultury. Tvoření bude proloženo pohybovými aktivitami.

 Účastníkem tábora je každý, kdo se účastní jakékoliv aktivity spojené s realizací tábora: děti, vedoucí, instruktoři, dobrovolníci, zdravotník.

 Rámcový program tábora je připraven před zahájením tábora s tím, že denní program může být změněn dle rozhodnutí hlavního vedoucího tábora (s přihlédnutím k počasí, únavě dětí,…).

 O děti se budou starat a program zajišťovat zkušení instruktoři.

 Pro účast na táboře je nutné Prohlášení o bezinfekčnosti, Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z tábora a kopie kartičky pojištěnce, které zákonný zástupce odevzdá první den konání příměstského tábora hlavnímu vedoucímu ihned po příchodu na místo srazu (Smíchovské nádraží nebo Sochařské studio Bubec).

 Každý den bude zakončen rozpravou o náplni dalšího táborového dne.

 Lektor přebírá za děti odpovědnost v okamžiku předání dítěte rodičem a odpovědnost končí zpětným předáním dítěte rodiči.

 Na příměstský tábor nosí děti pouze věci potřebné k účasti na něm. Je jim zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu dalších dětí (především zbraně, návykové látky apod.). Cenné věci (šperky, mobilní telefony apod.) si děti na tábor berou na vlastní nebezpečí, v případě ztráty za to organizátor ani lektoři nenesou zodpovědnost.

Dětem, které mají dietu, ohřejeme jídlo z domova (nezapomeňte i na dopolední a odpolední svačinku).

 Po celou dobu pobytu na táboře je všem účastníkům zajištěn dostatečný přísun tekutin, ať se budou nacházet v areálu sochařského studia Bubec nebo na kterémkoliv výletu.

 Součástí programu je i polední klid.

 Táboru se mohou zúčastnit pouze děti zdravé. Pokud se v průběhu dne vyskytnou jakékoliv zdravotní problémy, vedoucí tábora vyrozumí rodiče, kteří si dítě vyzvednou a převezmou do vlastní péče.

 V případě jakýchkoliv zdravotních problémů první pomoc poskytne zdravotník (proškolený instruktor), při větších komplikacích bude okamžitě přivolána první pomoc a postižené dítě bude přepraveno do nemocnice. Vedoucí (instruktor) o zranění ihned vyrozumí organizátora, zdravotníka a rodiče dítěte.

S ohledem na nový zákon č. 372/2011 Sb. je zákonný zástupce povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, které uvedl v přihlášce. V případě nedostupnosti předloží rodič předem podepsaný souhlas o případném ošetření jejich dítěte.

 Rodiče jsou povinni nahlásit vedoucímu tábora jakékoliv změny, které se přes noc udály a mohly by ovlivnit chování či zdravotní stav dítěte (úmrtí v rodině, očkování, štípnutí hmyzem,…).

 V případě, že dítě nebude moci z důvodu nemoci na tábor vůbec nastoupit, bude rodičům na základě prokazatelných skutečností (doložení lékařského potvrzení do 5-ti dnů) vrácen účastnický poplatek ve výši 100 %.

 Pokud dítě odhlásíte týden a více před nástupem na příměstský tábor, vracíme celou zaplacenou částku. Pokud dítě odhlásíte 3 dny před nástupem na příměstský tábor, vracíme 50% z uhrazené částky. V případě, že odhlásíte dítě později než je 24 hodin před nástupem na příměstský tábor, storno poplatek je 100% celé částky. Pokud doložíte potvrzení od lékaře, celá částka se Vám vrátí.
Děkujeme za pochopení.

 V případě, že dítě onemocní během tábora a nebude se moci tábora dále účastnit, náleží rodičům 50% z poměrné části účastnického poplatku. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi dny, které se již uskutečnily a dny, které zbývají do ukončení tábora.

 Zaplacením účastnického poplatku se rodiče zavazují dodržovat tento táborový řád, se kterým byli seznámeni.

V Praze dne 1. 7. 2014

 

 

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz