Úvodní stránka » baby BUBEC » příměstské tábory

baby BUBEC / příměstské tábory - prázdniny 2018

Kontakt pro dotazy a přihlašování - Monika Urbášková: monika@bubec.cz.

baby BUBEC / příměstské tábory - prázdniny 2017

V roce 2017 budeme pořádat již třetí kolo výtvarných příměstských táborů. Hlavním cílem táborů je rozvoj tvořivosti, poznání nových výtvarných technik, ale i podpora spolupráce
a schopnosti tvořit ve skupině. Během každého termínu příměstského tábora se zaměřujeme na jedno téma či výtvarnou techniku. O vaše děti se postarají zkušení lektoři studia BUBEC - umělci a pedagogové, kteří s dětmi pracují v průběhu roku.

 

Cesta do pravěku

Termín: 24. - 28. 7. 2017

Lektorka: Pavlína Janíková

Pojďte s námi podniknout cestu do pravěku! Při cestě potkáme pradávné živočichy i pravěké lidi. Naučíme se jak si zajistit kořist a jak se žije v tlupě. A co takhle jít hledat pozůstatky pravěku přímo do Prokopského údolí? Líbilo by se vám najít si zkamenělého trilobita? A co takhle si ho vyrobit? Pro rozšíření obzorů si můžeme udělat výlet do Muzea Karla Zemana, kde se seznámíme s jeho představami o pravěku. Za pozornost rozhodně stojí i ilustrace Zdeňka Buriana, jehož obrazy dinosaurů stojí za to vidět! Muzea jsou skvělým prostorem pro to, si něco naskicovat. Že nemáte skicák? Nevadí, vyrobíme! K tomu spousta her, nových kamarádů a nezapomenutelných zážitků. A že byste chtěli stanovat na zahradě BUBEC? Joo, to by taky šlo…

Magická zahrada

Termín: 28.8 - 1.9.2017

Lektorka: Marie Dvořáková

Chcete objevit tajemnou zahradu a prozkoumat jí pomocí různých výtvarných a divadelních technik? Máte klíč na otevření staré rezavé branky? Už víte jak obelstít starého kocoura? A co už jste někdy letěli na slonovi nebo uspořádali hon na tygra? A prosím Vás nevíte, kde je ta velryba co všechno ví? To všechno a ještě mnohem víc můžete zažít na příměstském táboře inspirovaném Trnkovou zahradou a možná objevíte i to co se do knížky nevešlo. Budeme blbnout, kreslit, malovat, fotit a vyzkoušíme si, jak se dělá stínové divadlo nebo animace. Čeká nás pořádný výlet za hranice Řeporyjí, ale to je zatím překvapení… A na závěr to pořádně roztočíme na zahradě BUBEC, kde společně budeme stanovat.

Čas konání táborů: Program tábora probíhá denně od 8,30 do 16,00. Děti mohou přicházet denně již od 8,00 a rodiče je mohou vyzvedávat do 16,30.

Pro koho: Příměstský tábor je určen pro děti ve věku 5-15 let s kreativní duší a chutí poznávat nové věci. Tedy pro všechny děti, neboť všechny jsou kreativní a zvídavé.

Místo: Tábory probíhají tradičně ve výtvarném centru babyBUBEC na Řeporyjském náměstí, dále pak na umělecko-komunitní zahradě BUBEC a v nedaleké přírodní rezervaci Prokopské údolí.

Stravování: Vlastní, nebo dle zájmu zajistíme obědy (cena oběda je 80 Kč na den).

Vernisáž: Tábory jsou zakončeny sobotní vernisáží pro rodiče a přátele dětí. Možná butete překvapeni, jak kreativní jsou Vaše děti!

Přespání na zahradě BUBEC: Poslední noc, tedy z pátku na sobotu, mohou děti přespat pod dohledem lektorky ve stanu na zahradě BUBEC. Uveďte prosím Váš předběžný zájem o přespání v přihlášce.

Minimální počet účastníků: 6 dětí

Cena: 2100 Kč ( bez stravování)

Přihláška ke stažení ZDE.

Kontakt a přihlášky:

Jitka Hvězdová

+420 603 163 482

jitka@bubec.cz

Fotogalerie z Cesty do pravěku: 

   

   

   

   

   

Kontakty na lektorky pro informace k programu a obsahu:

Pavlína Janíková                            Marie Dvořáková

+420 730 576 699                          +420 731 473 458

pavli.jani@gmail.com                   marimdvorakova@gmail.com

Táborový řád

 Náplní Příměstského tábora je nejen zajištění pohlídání dětí v pracovní době rodičů, ale také zajistit dětem příjemné trávení prázdnin s prima partou a bohatou programovou nabídkou, a to především v oblasti výtvarné výchovy, vzdělávání a kultury. Tvoření bude proloženo pohybovými aktivitami.

 Účastníkem tábora je každý, kdo se účastní jakékoliv aktivity spojené s realizací tábora: děti, vedoucí, instruktoři, dobrovolníci, zdravotník.

 Rámcový program tábora je připraven před zahájením tábora s tím, že denní program může být změněn dle rozhodnutí hlavního vedoucího tábora (s přihlédnutím k počasí, únavě dětí,…).

 O děti se budou starat a program zajišťovat zkušení instruktoři.

 Pro účast na táboře je nutné Prohlášení o bezinfekčnosti, Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z tábora a kopie kartičky pojištěnce, které zákonný zástupce odevzdá první den konání příměstského tábora hlavnímu vedoucímu ihned po příchodu na místo srazu (Smíchovské nádraží nebo Sochařské studio Bubec).

 Každý den bude zakončen rozpravou o náplni dalšího táborového dne.

 Lektor přebírá za děti odpovědnost v okamžiku předání dítěte rodičem a odpovědnost končí zpětným předáním dítěte rodiči.

 Na příměstský tábor nosí děti pouze věci potřebné k účasti na něm. Je jim zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu dalších dětí (především zbraně, návykové látky apod.). Cenné věci (šperky, mobilní telefony apod.) si děti na tábor berou na vlastní nebezpečí, v případě ztráty za to organizátor ani lektoři nenesou zodpovědnost.

Dětem, které mají dietu, ohřejeme jídlo z domova (nezapomeňte i na dopolední a odpolední svačinku).

 Po celou dobu pobytu na táboře je všem účastníkům zajištěn dostatečný přísun tekutin, ať se budou nacházet v areálu sochařského studia Bubec nebo na kterémkoliv výletu.

 Součástí programu je i polední klid.

 Táboru se mohou zúčastnit pouze děti zdravé. Pokud se v průběhu dne vyskytnou jakékoliv zdravotní problémy, vedoucí tábora vyrozumí rodiče, kteří si dítě vyzvednou a převezmou do vlastní péče.

 V případě jakýchkoliv zdravotních problémů první pomoc poskytne zdravotník (proškolený instruktor), při větších komplikacích bude okamžitě přivolána první pomoc a postižené dítě bude přepraveno do nemocnice. Vedoucí (instruktor) o zranění ihned vyrozumí organizátora, zdravotníka a rodiče dítěte.

S ohledem na nový zákon č. 372/2011 Sb. je zákonný zástupce povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, které uvedl v přihlášce. V případě nedostupnosti předloží rodič předem podepsaný souhlas o případném ošetření jejich dítěte.

 Rodiče jsou povinni nahlásit vedoucímu tábora jakékoliv změny, které se přes noc udály a mohly by ovlivnit chování či zdravotní stav dítěte (úmrtí v rodině, očkování, štípnutí hmyzem,…).

 V případě, že dítě nebude moci z důvodu nemoci na tábor vůbec nastoupit, bude rodičům na základě prokazatelných skutečností (doložení lékařského potvrzení do 5-ti dnů) vrácen účastnický poplatek ve výši 100 %.

 Pokud dítě odhlásíte týden a více před nástupem na příměstský tábor, vracíme celou zaplacenou částku. Pokud dítě odhlásíte 3 dny před nástupem na příměstský tábor, vracíme 50% z uhrazené částky. V případě, že odhlásíte dítě později než je 24 hodin před nástupem na příměstský tábor, storno poplatek je 100% celé částky. Pokud doložíte potvrzení od lékaře, celá částka se Vám vrátí.
Děkujeme za pochopení.

 V případě, že dítě onemocní během tábora a nebude se moci tábora dále účastnit, náleží rodičům 50% z poměrné části účastnického poplatku. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi dny, které se již uskutečnily a dny, které zbývají do ukončení tábora.

 Zaplacením účastnického poplatku se rodiče zavazují dodržovat tento táborový řád, se kterým byli seznámeni.

V Praze dne 1. 7. 2014

 

 

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz