Úvodní stránka » kurzy pro veřejnost » příměstské tábory

baby BUBEC / příměstské tábory - prázdniny 2018

Tábory se nám plní. Kdo si chce zajistit místo, ať se hlásí:)!

Ještě máme volná místa na těchto táborech:

Informace a přihlášky:

monika@bubec.cz
Monika Urbášková
+420 799795134
PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE.

Daniel Suška

Nikdy jsem se neřadil k sochařům nebo malířům atd../, ale tvořím, experimentuji a zkoumám nové postupy a technologie v umění a designu. Studoval jsem u Prof. Tröstera, kurátorství a scénografii. V současné době se zabývám tiskem z vody. Rád bych to naučil děti na mém Pirátském táboře. Je to fascinující, ale přitom tak jednoduché! V Bubci jsem působil tři roky jako lektor výtvarných technik.

Tereza Čechová

Tereza má s prací s dětmi bohaté zkušenosti. Na střední pedagogické škole (obor lyceum) byla seznámena nejen s teorií ale i s praxí. Dostala se tak například do výchovného a vzdělávacího centra pro zdravotně postižené děti a mládež (fyzicky i psychicky). Mezi další mimoškolní zkušenosti patří pracovní výpomoc v domově se zvláštním režimem na pozici terapeuta, dále pozice vedoucí na na letním táboře určeném pro osoby s mentálním postižením.Co se týče zkušeností s dětmi předškolního věku působila Tereza jako vedoucí rytmicky-tanečního kroužku v Mateřské školce v Olomouci. S dětmi školního věku se pravidelně setkávala na letních táborech, kde opět působila jako vedoucí. Mezi Terezy silné stránky patří hra na kytaru, zpěv, herecké nadání a divadelní cítění. Společně s Karolínou tvoří nerozlučnou dvojici, které se nuda vyhýbá obloukem.

Karolína Hejlová

Karolína je studentkou oboru Učitelství estetické výchovy pro střední školy, nicméně zkušenosti má především s dětmi předškolního a školního věku do patnácti let. V současné době působí v lektorském oddělení v Muzeu Kampa a jako animátorka v restauraci SOHO. Jako vedoucí má za sebou několik turnusů táborů BAVI nebo koňských táborů Léto s koňmi. Mimo tyto aktivity vyučovala Karolína od svých šestnácti let street-dance v podobě workshopů na různých místech České republiky nebo na ZUŠ Valašské Meziříčí. Mezi její silné stránky patří tanec a hra ba housle. Společně s Terezou tvoří nerozlučnou dvojici, které se nuda vyhýbá obloukem.

Monika Urbášková

Od malička jsem si kreslila návrhy oděvů a tak jsem měla jasno, že budu studovat návrhářství. To se také později stalo. To mě ovšem dále zaválo k divadlu a mezitím také ke studiu výtvarné výchovy na pedagogické fakultě. V současné době se snažím kombinovat své dosavadní zkušeností jako scénografka na volné noze, průvodkyně v lesní MŠ a lektorka výtvarných kurzů. Spojení práce s dětmi a výtvarnem mi přináší velkou radost.

Kontakt na lektory:

Karolína Hejlová: karolina.hejl@gmail.com
Monika Urbášková: monika@bubec.cz

   

  

Táborový řád

 Náplní Příměstského tábora je nejen zajištění pohlídání dětí v pracovní době rodičů, ale také zajistit dětem příjemné trávení prázdnin s prima partou a bohatou programovou nabídkou, a to především v oblasti výtvarné výchovy, vzdělávání a kultury. Tvoření bude proloženo pohybovými aktivitami.

 Účastníkem tábora je každý, kdo se účastní jakékoliv aktivity spojené s realizací tábora: děti, vedoucí, instruktoři, dobrovolníci, zdravotník.

 Rámcový program tábora je připraven před zahájením tábora s tím, že denní program může být změněn dle rozhodnutí hlavního vedoucího tábora (s přihlédnutím k počasí, únavě dětí,…).

 O děti se budou starat a program zajišťovat zkušení instruktoři.

 Pro účast na táboře je nutné Prohlášení o bezinfekčnosti, Prohlášení zákonného zástupce k odchodu dítěte z tábora a kopie kartičky pojištěnce, které zákonný zástupce odevzdá první den konání příměstského tábora hlavnímu vedoucímu ihned po příchodu na místo srazu (Smíchovské nádraží nebo Sochařské studio Bubec).

 Každý den bude zakončen rozpravou o náplni dalšího táborového dne.

 Lektor přebírá za děti odpovědnost v okamžiku předání dítěte rodičem a odpovědnost končí zpětným předáním dítěte rodiči.

 Na příměstský tábor nosí děti pouze věci potřebné k účasti na něm. Je jim zakázáno nosit a používat věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu dalších dětí (především zbraně, návykové látky apod.). Cenné věci (šperky, mobilní telefony apod.) si děti na tábor berou na vlastní nebezpečí, v případě ztráty za to organizátor ani lektoři nenesou zodpovědnost.

Dětem, které mají dietu, ohřejeme jídlo z domova (nezapomeňte i na dopolední a odpolední svačinku).

 Po celou dobu pobytu na táboře je všem účastníkům zajištěn dostatečný přísun tekutin, ať se budou nacházet v areálu sochařského studia Bubec nebo na kterémkoliv výletu.

 Součástí programu je i polední klid.

 Táboru se mohou zúčastnit pouze děti zdravé. Pokud se v průběhu dne vyskytnou jakékoliv zdravotní problémy, vedoucí tábora vyrozumí rodiče, kteří si dítě vyzvednou a převezmou do vlastní péče.

 V případě jakýchkoliv zdravotních problémů první pomoc poskytne zdravotník (proškolený instruktor), při větších komplikacích bude okamžitě přivolána první pomoc a postižené dítě bude přepraveno do nemocnice. Vedoucí (instruktor) o zranění ihned vyrozumí organizátora, zdravotníka a rodiče dítěte.

S ohledem na nový zákon č. 372/2011 Sb. je zákonný zástupce povinen být v době pobytu dítěte k zastižení na mobilním čísle, které uvedl v přihlášce. V případě nedostupnosti předloží rodič předem podepsaný souhlas o případném ošetření jejich dítěte.

 Rodiče jsou povinni nahlásit vedoucímu tábora jakékoliv změny, které se přes noc udály a mohly by ovlivnit chování či zdravotní stav dítěte (úmrtí v rodině, očkování, štípnutí hmyzem,…).

 V případě, že dítě nebude moci z důvodu nemoci na tábor vůbec nastoupit, bude rodičům na základě prokazatelných skutečností (doložení lékařského potvrzení do 5-ti dnů) vrácen účastnický poplatek ve výši 100 %.

 Pokud dítě odhlásíte týden a více před nástupem na příměstský tábor, vracíme celou zaplacenou částku. Pokud dítě odhlásíte 3 dny před nástupem na příměstský tábor, vracíme 50% z uhrazené částky. V případě, že odhlásíte dítě později než je 24 hodin před nástupem na příměstský tábor, storno poplatek je 100% celé částky. Pokud doložíte potvrzení od lékaře, celá částka se Vám vrátí.
Děkujeme za pochopení.

 V případě, že dítě onemocní během tábora a nebude se moci tábora dále účastnit, náleží rodičům 50% z poměrné části účastnického poplatku. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi dny, které se již uskutečnily a dny, které zbývají do ukončení tábora.

 Zaplacením účastnického poplatku se rodiče zavazují dodržovat tento táborový řád, se kterým byli seznámeni.

V Praze dne 1. 7. 2014

 

 

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz