Úvodní stránka » Festival m3 / Umění v prostoru

Festival m3 / Umění v prostoru 2019

https://www.festivalm3.cz/

29.5. – 30.9. 2019

Téma: Biotop

Kurátoři: Tomáš Knoflíček a Libor Novotný

Lokalita: Vodní tok Rokytky

 

Festival m3 / Umění v prostoru zkrášlí vodní tok pražské říčky Rokytky umělecký instalacemi

Mezinárodní sochařský Festival m3 / Umění v prostoru oživí městskou krajinu na území Prahy 8 a 9 v okolí toku říčky Rokytky. Ve veřejném prostoru vyroste třináct uměleckých děl od českých a zahraničních autorů, které bude pojit téma: BIOTOP. Vystavovaná díla zahrnující přírodní elementy a procesy představí laureát Chalupeckého ceny Jiří Černický nebo výtvarník Richard Loskot. Festival zahájí 29. 5. vernisáž v CAMPu - Centru architektury a městského plánování, kterou doprovodí diskuze s kurátory a umělci. Během tří dnů od 30. 5. do 1. 6.
se uskuteční v libeňském Long Islandu a místech výstavy komentované prohlídky pro děti
i dospělé a další interaktivní program. Celý festival potrvá do 30. 9. 2019.

Smyslem Festivalu m3 / Umění v prostoru je na základě intervencí vybraných umělců ozvláštnit veřejný prostor metropole, zprostředkovat návštěvníkům i obyvatelům města kontakt s aktuálním uměním, konfrontovat je s ním a jeho prostřednictvím aktivně vytvářet nové teritoriální kontexty.
V souvislosti s tím i nabourávání společenských a lokálních stereotypů a rozpoutání veřejné diskuse na konkrétní témata vztahující se k problematice.

“Třetí ročník festivalu nese téma biotop. Díla, která přestavíme, v sobě budou nějakým způsobem integrovat přírodní procesy, které ovlivňují jejich povahu či strukturu. Mám na mysli počasí, denní dobu, vlhkost, světlo, mlhu, to vše může vést k postupné proměně nebo zániku díla. Nemusí jít o přímočarou citaci přírody, ve kterých se využijí přírodní materiály, mnohem více jde o hledání jakéhosi funkčního principu, který je schopen popsat, nebo odhalit určité aspekty fungování těchto fyzikálních procesů
a především jejich vztahem ke společnosti a civilizačním otázkám,”
říká kurátor festivalu Tomáš Knoflíček.

Za výběrem třinácti vystavujících umělců stojí kurátorské duo Libor Novotný a Tomáš Knoflíček.
Na jedné straně jsme vyzvali autory, s nimiž rádi spolupracujeme, a jejichž tvorba koresponduje
s naším záměrem. Zároveň se ale pokoušíme překročit komfortní zónu, v tom smyslu, že nás na těchto autorech přitahuje určitá míra nepředvídatelnosti. Zkrátka, rádi se necháváme překvapovat a za důležitý považujeme i proces přivykání na určitou věc,”
říká kurátor festivalu, Libor Novotný.

Lokalita: vodní tok říčky Rokytky

Pražského chodce zavede výstava na území Prahy 8 a 9, která je specifická především svojí vrstevnatostí, odlišnými typy urbanistických celků, zcela odlišnou zástavbu a hustotou osídlení. “Tyto čtvrti představují velmi pestrý vzorek toho, co lze označit za město či urbánní organismus, od standardní uliční zástavby, přes residenční čtvrti, sídliště, výrobní sféru, až po novou divočinu, periferie či tzv.
ne–místa. Povětšinou jde také o čtvrti, které byly Prahou integrovány teprve v 19. nebo 20. století,
a jsou tak svědectvím expanzivního postupu města vůči svému okolí,”
říká druhý z kurátorů, Tomáš knoflíček. Příznačné je pro ně také to, že jimi protéká říčka Rokytka, podél které budou umělecké instalace rozmístěny. “Rokytku chápeme jako symbolický leitmotiv celého festivalu. Je nám sympatická pro svou nevyzpytatelnost a ochotu rozlévat se často ze svého břehu a zároveň slouží
i jako symbol podmanění přírody člověkem. Jako třeba Elsnicovo náměstí, kde byla násilně skryta
pod povrch,
” dodává Knoflíček.

 

Vernisáž a 3 zahajovací dny s m3

Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční 29. května v CAMPu - Centru architektury a městského plánování představením prezentujících umělců a jejich děl. V libeňském Long Islandu a v lokalitách výstavy budou následovat tři programově intenzivní dny plné komentovaných prohlídek pro děti
a dospělé, interaktivní práce s uměleckými díly a performance.

 

Vystavující umělci

Adam Vačkář | Rudolf Samohejl | Eliška Perglerová | Oldřich Morys | Richard Loskot | Jaroslav Kyša | Martin Kubica | Petra Hudcová | Daniel Hanzlík | Gregor Eldarb | Jiří Černický | cosa.cz - Markéta Mráčková | Barbora Šimonová

 

Důležité odkazy

Fotografie, vizuály a trailery

http://bit.ly/FestivalM3

 

České webové stránky

https://www.festivalm3.cz/

 

Facebookové stránky

http://bit.ly/FestivalM3page

 

Facebooková událost

http://bit.ly/FestivalM3Event

 

Přílohy 1: Rozhovor s kurátory

http://bit.ly/FestivalM3

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Adéla Brabcová

adela.brabcova@bubec.cz

+420 608 745 485

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

m3 / Umění v prostoru

9.6. 2018 – 30.9. 2018


Vernisáž: 8. 6. 2018, 18:00 v Centru architektury a městského plánování (CAMP)
Místo: Praha 1
Téma: VICE VERSA: Our Earth is their Moon, our Moon is their Earth
Pořadatel: umělecké studio BUBEC
Umělci: Hynek Alt, Matyáš Chochola, Jasmina Cibic, Viktor Dedek, Deniz Eroglu, Feld72, Liam Gillick, Anna Hulačová, Christian Jankowski, Barbara Kapusta, David Maljkovic, Christoph Meier, Ute Müller, Antonis Pittas, Boris Ondreička, Lisa Reitmeier, Sofie Thorsen
Kurátoři: Significant Other: Laura Amann & Jen Kratochvil
Umělecký ředitel: Čestmír Suška

„VICE VERSA: Our Earth is their Moon, our Moon is their Earth“ – tak zní titul letošního ročníku festivalu m3 a zároveň citát z utopického sci-fi románu Vyděděnec Ursuly Le Guin z roku 1974. Odkazuje na koexistenci dvou protichůdných, a přesto vzájemně podmíněných a provázaných civilizací. V kontextu festivalu umění ve veřejném prostoru se obrací k tematice hlubokého rozporu mezi publikem tvořeným širokou veřejností a uměleckými profesionály, otázkám spojeným s různými vrstvami společenské hierarchie v městské populaci a zvláštnímu vztahu mezi místními obyvateli a krátkodobými návštěvníky.

Centrum Prahy se otřásá pod náporem nepřetržitého přívalu turistů. Skupiny účastníků poznávacích zájezdů si plní telefony a SD karty nekonečným sledem fotografií, po městě pobíhají party na jarních prázdninách nebo pánských jízdách v převlecích za piráty, genitálie nebo sovětské vojáky, zaplavují ulice a rozdávají astronomické tuzéry po barech, kam by místní nikdy nevkročili. Zdá se, že je všechno v pořádku. Nezbývá prostor pro stížnosti, neboť právě tímto směrem se město vyvíjí už od radikální transformace po pádu komunismu a Berlínské zdi. Další převratnou změnou, kterou snad můžeme co do významu srovnat s rokem 1989, se ukázalo být zavedení levných nízkonákladových letů, jež významně přispěly ke zvýšení počtu mladých turistů.

Vzhledem ke strmému nárůstu cen nemovitostí je stále těžší narazit na Pražany, kteří ještě bydlí v centru. Za současného stavu však snad ani nelze mluvit o gentrifikaci, všechno jako by se totiž dělo v dokonalé souhře mezi samotným městem, developery a menšími firmami – těm všem plyne z dané situace zisk.

Komercializace však daleko přesahuje hranice turismu – bohatá kultura a dějiny města se přizpůsobují, aby vyhověly rychlému tempu populistických požadavků, a volí podobné strategie jako hollywoodské filmové trháky. Ve veřejné diskuzi se sotvakdy najde prostor pro citlivou kritiku, což koresponduje s všeobecným nedostatkem zájmu o tuto oblast.

Nic však ještě není ztraceno. Historický význam města a jeho bohatá kulturní i subkulturní dynamika se stále energicky hlásí o slovo, byť mimo dosah široké veřejnosti. Je třeba hledat skryté poklady, obrnit se trpělivostí a zvídavostí.

Právě takový přístup volí VICE VERSA. V různých měřítcích a časových horizontech pečlivě začleňuje do přediva města rozmanité přístupy a umělecká média a bere na sebe podobu nových událostí reagujících na okolní prostředí. Ty sahají od hlasitých prohlášení po velmi nenápadné, někdy takřka neviditelné zásahy nebo komentáře vztažené k historickému i modernímu, které se snaží zhodnotit možnou budoucnost města.

www.festivalm3.cz

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

20. narozeniny studia Bubec