Art Safari

For English text see Art Safari (EN)

jsou festivaly současného umění, na skupinových výstavách jsou prezentována díla etablovaných vedle začínajících a zahraničních umělců - od roku 2000 se konaly vždy dvakrát do roka formou open studios s pestrým doprovodným programem a  workshopy pro rodiny s dětmi

Art Safari 31 / 18.-19.6.2016

Vyrobeno doma?

31. ročník uměleckého festivalu ART SAFARI řeporyjského studia Bubec, který se bude konat ve dnech 17.-19. 6. 2016 přinese výraznou změnu. Poprvé bude mít charakter koncipované tematické expozice s podtitulem VYROBENO DOMA? Letošní výstava bude soustředěna okolo vztahu dvou blízkých a zároveň odlišných okruhů umělecké tvorby – umění tzv. vysokého, tvořeného většinou školenými profesionály a umění domácího – kutilství či moderněji řečeno DIY vytvářeného většinou amatéry. Zlatým věkem československého kutilství je éra komunismu nutící i inspirující k domácí tvůrčí i praktické aktivitě. Přes společenské a technologické proměny je ale tato oblast stále aktuální mimo jiné i díky retro vlně s nostalgií se do minulé éry ohlížející.

Kutilství bylo v posledních letech samostatně představeno na několika výstavách, stejně tak jako umělecká tvorba, která se touto oblastí inspiruje. Na ART SAFARI se unikátně setkáme s propojením obou okruhů. Vedle sebe uvidíme autentické domácí umění a díla umělců, kteří ve své tvorbě používají podobné postupy či materiály nebo si zvolili kutilství přímo za téma své umělecké tvorby. Láká je tvorba na hranici dobrého vkusu a kýče, zajímá je sociologický kontext domácí tvorby nebo se skrze tvorbu blízkou kutilství vztahují ke  vzpomínkám, osobní a rodinné historii. Samotní umělci skrze hraniční tvorbu prozkoumávají povahu svého oboru. Pracují s neuměleckými – neušlechtilými materiály a tématy a vnějškově se přibližují amatérské produkci, čímž narušují tradiční představy o umělecké výlučnosti.

Spolu s nimi si budeme moci při porovnání děl klást otázky: V čem se kutilská a umělecká tvorba liší? Co mají společného? Je zde ostrý předěl či povlovný přechod? Můžeme je od sebe bez komentáře bezpečně rozpoznat? Čím je kutilství pro současné umění inspirativní? Kdy je slovo kutil pochvalou a kdy urážkou? Může amatér tvořit umění a umělec kutit? Je kutilství stále aktuální – jde o výraz obecné lidské potřeby vyjádření a tvorby?

Kutilská produkce bude na výstavě představena kolekcí sdružení Domácí umění, které se dlouhodobě tématem zaobírá a připravilo již řadu tematických výstav. Výzvu vyjádřit se k tématu hotovým nebo často i přímo pro přehlídku připraveným dílem přijali etablovaní umělci, kteří často již se studiem Bubec spolupracovali i příslušníci nastupující generace: Josef Baier (A), Tomáš Bambušek, Jakub Berdych Karpelis, Linda Čihařová, Jiří David, Viktor Frešo (SK), Jitka Havlíčková, Vojtěch Horálek, Vendula Chalánková, JSD, Martina Klouzová–Niubo, Maud Kotasová, Jiří Kovanda, David Krňanský, Pavla Kroupová, Magdalena Kwiatkowska, Micl, Vojtěch Míča, Marek Rejent, Vladimír Skrepl, Ondřej Staněk, Čestmír Suška, Ladislav Sýkora, Michal Škapa, Nicole Taubinger, Michal Tomek, Filip Turek, Jan Turner, Ondřej Vyhnánek, Diana Winklerová. 

kurátorka: Daniela Kramerová

 – kurátorka a historička umění. Zabývá se českým výtvarným umění druhé poloviny 20. století po současnost. Zajímá ji hlavně sochařství a různé podoby designu, ale zásadně ve způsobech vyjádření nerozlišuje. Umění chápe jako součást širších kulturních, sociologických a politických procesů – zajímá ji například umění jako nástroj státní reprezentace – třeba v rámci světových výstav (připravila výstavu o Expu 58 v Bruselu a připravuje o Expu 67 v Montrealu), zabývala se působením exportního podniku Art Centrum či prací českých umělců pro íránského šáha. Zajímá ji sochařství a design v souvislosti s veřejným prostorem (výstava a monografie dříve nedoceňovaného autora veřejných plastik Jiřího Nováka), okrajové oblasti na hranicích umění (domácí umění) a vůbec vztah umění, designu a životního stylu (hlavní kurátorka nově otevřené expozice Retromuseum při GAVU v Chebu).

Art Safari 31 se koná pod záštitou ministra kultury ČR a radního pro kulturu hlavního města Prahy.

Doprovodný program – sobota 18. června:

14:00-17:00  šperkařská dílna Nicole Taubinger
15:00  litografická dílna Petra Korbeláře - autorský tisk s Patrikem Háblem
16:00  Recyklas - bubeníci na popelnice
16:20  zahájení výstavy

16:30  Josef Baier - zvuková instalace

16:40  Recyklas s workshopem pro veřejnost
17:00  Natural long strings installation
17:20  přehlídka z výrobků workshopu Nicole Taubinger 
18:05  Recyklas 
18:35  Petr Nikl - performance se sochami 

Doprovodný program – neděle 19. června:

komentovaná procházka Prokopským údolím s přírodovědcem Jiřím Sádlem zakončená v BUBCI

sraz 10:00 Smíchovké nádraží (nástupiště směr Beroun Nučice) - odjezd 10:11

sraz 10:20 nádraží Holyně - začátek procházky

14:00-17:00  recykolodílna Kristiny Němcové

14:00-16:00  workshop Michaela Deliy - experimentální hudební nástroje

14:30  Jan Lepšík a ochotnický spolek Jack: Zahrada (Jiří Trnka) - představení na zahradě BUBEC

16:00 Václav Malina + básníci z Plzně - autorské čtení
17:00 Martin Janíček + Michael Delia - společný koncert na experimentální hudební nástroje

Art Safari 31 (17–19 June 2016)

Made at home?

The 31st annual ART SAFARI art show, presented by Bubec Studio from Řeporyje, which will take place on 17–19 June 2016, will be noticeably different from previous years. For the first time ever, it will take on the form of a thematic exposition subtitled MADE AT HOME? This year’s exhibition will focus on two related, yet different areas of creative work – “high” art, produced by professionals educated in the field, and “home art,” or “Do It Yourself” (DIY), which is for the most part created by amateurs. DIY flourished particularly during the communist period, which was essentially its golden era as it both forced and inspired people to engage in creative and practical activities at home. Despite immense social and technological transformations, this area has remained popular, to some extent also thanks to the current retro wave and nostalgia for eras past.

The phenomenon of DIY and art works inspired by this type of creative activities have recently been presented at several exhibitions. ART SAFARI is unique for inter-connecting these two areas. Authentic home art is juxtaposed with art works created by artists who use similar technology or materials or who made DIY the theme of their artistic work. They are attracted by work on the border between good taste and kitsch, they are interested in the sociological dimension of home art or they use art bordering on DIY to bring back memories and their personal or family histories. Artists often engage in working on the verge of non-art to explore the nature of art itself. They work with non-artistic, non-noble materials and themes, formally getting close to amateur production thus disrupting traditional ideas about artistic exclusiveness.

We can join them in comparing works and asking questions such as: How do DIY and artistic work differ? What do they have in common? Is there a clear dividing line between them or is the transition gradual? Can we safely tell one from the other without the benefit of informed commentary? Is DIY still topical – does it represent a general human compulsion to express oneself and to create?

The DIY production presented at the exhibition will be from the collection of the Home Art Association (Domácí umění), which has been focusing on this theme for an extensive period of time and has organized many exhibitions. Many respected artists who have cooperated with the Bubec Studio as well as young artists have accepted the challenge, and will contribute their works related to the theme, some of which will be created specifically for this exhibition; namely, Josef Baier (A), Tomáš Bambušek, Jakub Berdych Karpelis, Linda Čihařová, Jiří David, Viktor Frešo (SK), Jitka Havlíčková, Vojtěch Horálek, Vendula Chalánková, JSD, Martina Klouzová–Niubo, Maud Kotasová, Jiří Kovanda, David Krňanský, Pavla Kroupová, Magdalena Kwiatkowska, Micl, Vojtěch Míča, Marek Rejent, Vladimír Skrepl, Ondřej Staněk, Čestmír Suška, Ladislav Sýkora, Michal Škapa, Nicole Taubinger, Michal Tomek, Filip Turek, Jan Turner, Ondřej Vyhnánek, Diana Winklerová.

The exhibition will be accompanied by workshops for both young and adult visitors, concerts and fashion shows. 

Fotografie z posledního Art Safari 30 de luxe (12.-13.9.2015):

Art Safari 30 de luxe - programme (12.-13.9.2015)
Art Safari 30 de luxe - exhibition (12.-13.9.2015)

Více fotek a videí ze všech 30 výstav Art Safari a dalších projektů naleznete zde.

 

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz