Art Safari

For English text see Art Safari (EN)

jsou festivaly současného umění, na skupinových výstavách jsou prezentována díla etablovaných vedle začínajících a zahraničních umělců - od roku 2000 se konaly vždy dvakrát do roka formou open studios s pestrým doprovodným programem a  workshopy pro rodiny s dětmi

Art Safari 33: NEBEPEKLO / 16.-17.6.2018

Kurátorka: Daniela Kramerová, Grafický design: Daniel Suška

FOTOGALERIE ZDE

Tradiční přehlídka Art Safari v uměleckém studiu BUBEC je již potřetí koncipována jako tematická výstava a kulturně-komunitní akce. Po výstavách na téma vztahu umění a kutilství a tematice jídla v současném umění se nyní částečně přesouváme do spirituálnější roviny – základního sakrálního duálního konceptu nebe a pekla, ale obecněji i k hlubší polaritě protikladných principů dobra a zla.

Česká společnost bývá charakterizována jako velmi sekularizovaná, ale existují i protiproudy, vyplývající z hlubších potřeb zakotvení, hledání smyslu existence i mimo tradiční a lokální církve. Většina náboženských proudů pracuje s koncepty základního dobra a zla, které bývají propojovány s božskými substancemi, a také s různými pojetími pohybu duše po skončení fyzického života.

Zdá se, že tato tematika esenciálně svázaná s dějinami umělecké tvorby v současné době v naší geografické oblasti poněkud ustupuje do pozadí ve prospěch zdánlivě aktuálnějších témat. Neznamená to však, že jednoznačně mizí, pozbývají na zajímavosti. Moderní a současné umění mnohdy ukazuje, že i jeho hlavním smyslem je propojení materiálního smyslového světa vizuality, s mimosmyslovou, duchovní oblastí, chceme-li transcendencí, či spiritualitou.

Art safari 33 sleduje tematiku nebe (ráje) i pekla v současném umění – přímé vztahování, i volnější vztahy k primární hodnotové polaritě.

Toto duální tematické vymezení vytvoří výstavně zajímavý souboj základních principů. Jako v staré skládačce nebe, peklo, ráj tu představíme mozaiku možných náhledů, s mnoha možnostmi čtení dotvářenými osobním vkladem diváků a účastníků.

Přes tematické vyhranění Art Safari nadále respektuje specifický charakter neobvyklého výstavního prostoru – spíše umělecké dílny, ateliéru, místa setkávání uměleckých okruhů i místní komunity. Okruh spřízněných umělců, kteří již s Bubcem spolupracovali, je doplňován dalšími profesionálními autory, i umělci z okrajových oblastí neškolených a svébytných projevů směrem k insitní, či writerské graffiti oblasti. Etablovaní autoři se tu setkají se samouky i studenty uměleckých škol.

Zúčastnění umělci: Angel&Devil, Mikoláš Axmann, Alena Beldová, Beatrice Dandová, Jiří David, Eva Fajčíková, Patrik Hábl, Jiří Kobr, Martin Kocourek, Maud Kotasová, Andrea Králová, Matouš Lipus, Micl, David Moješčík, Martin Mulač, Ondřej Oliva, Martin Pertl, Míla Preslová, Filip Sabol, Martin Salajka, Klára Sedlo, Miloš Šejn, Ondřej Vyhnánek, Olga Ziȩbińska.

Doprovodný program Art Safari 33:

Olga Ziȩbińska - Propustky do nebe - průběžná performance během výstavy

Sobota 16.6.2018: 

14:00 – workshop Petr Korbelář - litografická dílna s MICLem, 14:00 - dětská dílna; 16:00 - zahájení, 16:15 – koncert Bohdan Mikolášek, 17:00 - Plastic Angels, pekelná módní show, Ivana Hanzlíková, 17:30 - koncert Phil Shoenfelt, 18:15 - vystoupení slam poetry, 19:00 – koncert Ing. Puding

Neděle 17.6.2018: 

15:40 –  Andrea Králová - Jako madona (kostýmní performance), 16:00 – koncert Tomáš Najbrt, 17:00 - koncert Please the trees

Vstupné na výstavu i doprovodný program dobrovolné!

Art Safari 32 / 17.-18.6.2017

Hostina

Jídlo – fyzická potrava je jednou ze základních potřeb, palivo pro organismy. Už v 18. století se objevuje myšlenka, že člověk se od zvířat liší sofistikovaným způsobem přípravy jídla. V roce 1773 nazval skotský spisovatel James Boswell člověka tvorem vařícím.

Přinejmenším v současnosti ale zájem o to co, jak, za jakých okolností konzumujeme, zdaleka přerůstá běžnou starost o dodání energie naší fyzické schránce. Kuchařské show plní primetime komerčních televizí a na stránkách časopisů se zabydlely kuchařské celebrity. Virtuálním jídlem jsou zahlceny webové stránky a facebookové statusy. Estetické a fyzické kvality jídla mohou stát blízko erotické imaginaci. Bílý sex, food porn vítězí snadností a dostupností. V roce 1996 prohlásil britský Vogue: Jídlo je nový sex.

Obyvatelstvu bohatých zemí nedělá starost zasycení žaludků, řeší spíše otázku, jak při kvantitativně a chuťově bohaté konzumaci snížit příjem energie. Držet dietu nebo spíš anglicismus být na dietě vystihuje setrvalý stravovací a existenční modus. Jídlo je prostředkem utváření image. Poruchy stravování a vztahu k tělu jsou diagnostikovány bez rozdílu pohlaví i věku.

Vedle (ne)nasycení, zážitku a zdravotních důsledků se řeší původ, ekologické a morální aspekty spotřeby – etika jídla. Strávníci vyžadují dobrý pocit, potvrzení svého charakteru.

Jídlo je byznys. Jídlo je odznakem společenského statusu. Jídlo je ekologickým prohlášením. Jídlo je politickým aktem. Jídlo je zdrojem zábavy, vyplněním prázdnoty.

Umění nemůže zůstat stranou. Po staletí je jídlo v zátiší i alegorických výjevech zdrojem smyslových požitků i symbolických významů. Hostiny, počínaje Poslední večeří, jsou oblastí spirituálních i fyzických prožitků, místem setkání a pro nás pak informací o dobovém životním stylu. S jídlem je spojena základní náboženská a vztahová symbolika, rituály vítání, přijetí, spojení. Askeze a hlad jsou dalším polem symbolických a etických významů.

Současní umělci si stále užívají smyslovost spojenou s potravou i dekadentní a symbolické rozměry přehlcení a rozkladu. Podobně jako při vaření a konzumaci se i při tvorbě setkávají s fyzickými a fyzikálními aspekty světa. Zajímá je konzum, svět banality a jeho smyslové a umělecké uchopování, vztahy jídla a tělesnosti. Jídlem zkrášlují i kritizují.

Výjimečný a kreativní způsob úpravy potravin je v dějinách i v současnosti oceňován podobně jako umění. V naší výstavě způsob náhledu obracíme – umění prezentujeme na jídelních tabulích jako jídlo. Zveme k hostině – tentokrát především pro oči.

FOTOGALERIE ZDE

vystavující umělci: Jakub Berdych, Michal Cimala, Jiří David, Ivana Hanzlíková, Vendula Chalánková, Josefína Jonášová, Maud Kotasová, Jiří Kovanda, Jan Kovařík, Magdalena Kwiatkowska, Eliška Lhotská, Tomáš Medek, Ondřej Oliva, Karin Písaříková, Míla Preslová, Veronika Raffajová, Marek Rejent, Lucie Schubertová, Tomáš Svoboda, Dagmar Urbánková, Dušan Váňa, Martin Velíšek, Uli Westphal, Diana Winklerová.

kurátorka: Daniela Kramerová

 – kurátorka a historička umění. Zabývá se českým výtvarným umění druhé poloviny 20. století po současnost. Zajímá ji hlavně sochařství a různé podoby designu, ale zásadně ve způsobech vyjádření nerozlišuje. Umění chápe jako součást širších kulturních, sociologických a politických procesů – zajímá ji například umění jako nástroj státní reprezentace – třeba v rámci světových výstav (připravila výstavu o Expu 58 v Bruselu a připravuje o Expu 67 v Montrealu), zabývala se působením exportního podniku Art Centrum či prací českých umělců pro íránského šáha. Zajímá ji sochařství a design v souvislosti s veřejným prostorem (výstava a monografie dříve nedoceňovaného autora veřejných plastik Jiřího Nováka), okrajové oblasti na hranicích umění (domácí umění) a vůbec vztah umění, designu a životního stylu (hlavní kurátorka nově otevřené expozice Retromuseum při GAVU v Chebu).

Doprovodný program – sobota 17. června

14.00 – 17.00 Výtvarná dílna pro děti s lektorkou Marií Dvořákovou
16.00 zahájení výstavy
17.00 fashion show (modely od Ivany Hanzlíkové a Nicole Taubinger)
17.20 Kača Olivová (performace)
18.00 Lidová muzika z Chrástu (koncert)
19.00 Nina Rosa (koncert)

Doprovodný program – neděle 18. června

14.00 – 17.00 Výtvarná dílna pro děti s lektorkou Pavlínou Janíkovou
16.00 – 18.00 Zdobení dortíků s food stylistkou Petrou Frýdlovou
18.00 Vobezdud (koncert)

                                                                   

Fashion show z Art Safari 32. 

Archiv:

Art Safari z let 2009 - 2013.

Art Safari z let 2000 - 2008.

 

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

Obrazy.jpg