Plány o.p.s. Bubec do budoucna jsou velkorysé, připravujeme výstavbu dalších ateliérů pro rezidenční umělce, vybudování dílny pro pravidelné konání výtvarných kurzů pro děti a také stavbu originálního dětského hřiště, ale k realizaci je potřeba finanční podpory z různých zdrojů. Jsme pravidelně podporováni granty MHMP, MČ Praha - Řeporyje, MČ Praha 13 a různými nadacemi, ale byli bychom rádi, kdybychom našli více podpory i z řad občanů. I z těchto důvodů nabízíme členství v

Klubu přátel o.p.s. Bubec


DSC_8778

Členové získají neomezený vstup na všechny výstavy, vernisáže, workshopy a další akce konané během roku. Pro zaregistrování v Klubu přátel mohou zájemci kontaktovat Operační manažerku Ivanu Hanzlíkovou na adrese
klub
kam zašlou své jméno, adresu a požadovaný druh členství.

Členský příspěvek lze uhradit převodem na účet č. 131393369/0800 - po jeho uhrazení zašleme poštou členskou legitimaci.
Při platbě členského příspěvku lze zvolit, který z našich projektů si přejete podpořit a podle toho zadat při platbě jeden z následujících variabilních symbolů:
v.s. 2014001-celoroční provoz studia,
v.s. 2014002-městský mobiliář a herní prvky lokalita na skále,
v.s. 2014003-dětské hřiště v ZŠ,
v.s. 2014004-divadelní studio Bubec

Druhy členství:

Přítel: 500 Kč za rok
Vstup na všechny výstavy, vernisáže, přednášky a workshopy s 1 hostem

Rodina: 900 Kč za rok
Vstup na všechny výstavy, vernisáže, přednášky a workshopy (2 dospělí a děti do 18 let)

Podporovatel: 3 000 – 5 000 Kč za rok
Vstup na všechny výstavy, vernisáže, přednášky a workshopy s 2 hosty, možnost zveřejnění jména na www.bubec.cz, grafický list od umělce spolupracujícího se studiem Bubec

Patron: 6 000 Kč a více za rok
Vstup na všechny výstavy, vernisáže, přednášky a workshopy se 4 hosty, možnost zveřejnění jména na www.bubec.cz, grafický list od umělce spolupracujícího se studiem Bubec, soukromá prohlídka sochařského studia Bubec (max. 15 osob)

Členové si mohou svůj dar odepsat z daní, na požádání zašleme potvrzení o poskytnutém daru.