Transformace občanského sdružení Bubec na obecně prospěšnou společnost

Občanské sdružení Bubec se na Valné hromadě, konané 30.10.2013, transformovalo na obecně prospěšnou společnost. Důvodem byla změna zákonů o sdružování občanů.
Správní rada společnosti pracuje ve složení: Martin Pertl, Arjana Shameti a Čestmír Suška (předseda).
Dozorčí rada společnosti pracuje ve složení: Ivana Hanzlíková, Pavla Lišková a Veronika Winklerová (předseda).
Ředitelem společnosti byl jmenován Petr Suška.
Společnost provozuje Sochařské studio Bubec, které sídlí na adrese Tělovýchovná 748, Praha – Řeporyje. O jeho provoz se stará Kolektiv umělců, kteří dlouhodobě ve studiu pracují.
O umělecké vizi studia rozhoduje Umělecká rada, která pracuje ve složení: Tomáš Bambušek, Ivana Hanzlíková, Michal Novotný, Martin Pertl, Ladislav Plíhal, Čestmír Suška a Matouš Zavadil.
Společnost provozuje také Divadelní studio Bubec, které řídí Arjana Shameti.

Bývalým členům občanského sdružení je tímto nabídnuto členství v Klubu přátel o.p.s. Bubec, jehož prostřednictvím se mohou účastnit všech aktivit společnosti. Jejich zájem a podporu s radostí uvítáme.