Mapa artefaktů na veřejných prostranstvích, vytvořených ve spolupráci se Sochařským studiem Bubec.
Map of artefacts in public spaces, created with Bubec Sculpture Studio cooperation.


Sochy na větší mapě | View Sculptures in a larger map