Úvodní stránka » studio BUBEC » Art Safari 33: NEBEPEKLO

ART SAFARI 33: NEBEPEKLO

16.-17.6.2018

FOTOGALERIE ZDE

Kurátorka: Daniela Kramerová, Grafický design: Daniel Suška

Tradiční přehlídka Art Safari v uměleckém studiu BUBEC je již potřetí koncipována jako tematická výstava a kulturně-komunitní akce. Po výstavách na téma vztahu umění a kutilství a tematice jídla v současném umění se nyní částečně přesouváme do spirituálnější roviny – základního sakrálního duálního konceptu nebe a pekla, ale obecněji i k hlubší polaritě protikladných principů dobra a zla.

Česká společnost bývá charakterizována jako velmi sekularizovaná, ale existují i protiproudy, vyplývající z hlubších potřeb zakotvení, hledání smyslu existence i mimo tradiční a lokální církve. Většina náboženských proudů pracuje s koncepty základního dobra a zla, které bývají propojovány s božskými substancemi, a také s různými pojetími pohybu duše po skončení fyzického života.

Zdá se, že tato tematika esenciálně svázaná s dějinami umělecké tvorby v současné době v naší geografické oblasti poněkud ustupuje do pozadí ve prospěch zdánlivě aktuálnějších témat. Neznamená to však, že jednoznačně mizí, pozbývají na zajímavosti. Moderní a současné umění mnohdy ukazuje, že i jeho hlavním smyslem je propojení materiálního smyslového světa vizuality, s mimosmyslovou, duchovní oblastí, chceme-li transcendencí, či spiritualitou.

Art safari 33 sleduje tematiku nebe (ráje) i pekla v současném umění – přímé vztahování, i volnější vztahy k primární hodnotové polaritě.

Toto duální tematické vymezení vytvoří výstavně zajímavý souboj základních principů. Jako v staré skládačce nebe, peklo, ráj tu představíme mozaiku možných náhledů, s mnoha možnostmi čtení dotvářenými osobním vkladem diváků a účastníků.

Přes tematické vyhranění Art Safari nadále respektuje specifický charakter neobvyklého výstavního prostoru – spíše umělecké dílny, ateliéru, místa setkávání uměleckých okruhů i místní komunity. Okruh spřízněných umělců, kteří již s Bubcem spolupracovali, je doplňován dalšími profesionálními autory, i umělci z okrajových oblastí neškolených a svébytných projevů směrem k insitní, či writerské graffiti oblasti. Etablovaní autoři se tu setkají se samouky i studenty uměleckých škol.

Zúčastnění umělci: Angel&Devil, Mikoláš Axmann, Alena Beldová, Beatrice Dandová, Jiří David, Eva Fajčíková, Patrik Hábl, Jiří Kobr, Martin Kocourek, Maud Kotasová, Andrea Králová, Matouš Lipus, Micl, David Moješčík, Martin Mulač, Ondřej Oliva, Martin Pertl, Míla Preslová, Filip Sabol, Martin Salajka, Klára Sedlo, Miloš Šejn, Ondřej Vyhnánek, Olga Ziȩbińska.

Doprovodný program Art Safari 33

Olga Ziȩbińska - Propustky do nebe - průběžná performance během výstavy

Sobota 16.6.2018: 

14:00 – workshop Petr Korbelář - litografická dílna s MICLem, 14:00 - dětská dílna; 16:00 - zahájení, 16:15 – koncert Bohdan Mikolášek, 17:00 - Plastic Angels, pekelná módní show, Ivana Hanzlíková, 17:30 - koncert Phil Shoenfelt, 18:15 - vystoupení slam poetry, 19:00 – koncert Ing. Puding

Neděle 17.6.2018: 

15:40 –  Andrea Králová - Jako madona (kostýmní performance), 16:00 – koncert Tomáš Najbrt, 17:00 - koncert Please the trees

Vstupné na výstavu i doprovodný program dobrovolné!

 

napište nám | write to us

Pokud máte zájem o zasílání Newsletru, napište nám na info@bubec.cz

 

Aktuální výstava

Vojta Horálek